Tuyên bố miễn trừ pháp lý

Crypto60s cam kết luôn cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác nhất. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào.

Mọi nội dung và tài liệu trên trang web này chỉ cung cấp cho mục đích thông tin chung và không hợp lệ hoặc đề xuất mua bán hoặc đầu tư vào tiền điện tử, forex, ngoại hối, chứng khoán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc tin tưởng vào thông tin trên trang web này.

Không có gì trên trang web này cấu thành lời chào mời, tư vấn, đề nghị hoặc khuyến nghị liên quan đến việc đầu tư hoặc mua bán các sản phẩm tiền điện tử, forex, ngoại hối, chứng khoán.

Chúng tôi khuyên bạn nên dựa trên kiến thức và chuyên môn cá nhân của mình để đưa ra quyết định về mua bán hoặc đầu tư. Mọi hoạt động mua bán cá nhân sẽ phải tuân thủ theo quy định pháp luật của quốc gia bạn đang sinh sống.